Sunday, October 12, 2008

metal

most unlikely dialog of today:

minna: varför lyssnar du alltid på hårdrock?
mamma: det är heavy metal på söndagkvällarna.
minna: okej, FÖRLÅÅT, heavy metal då..
mamma: vet du inte vad skillnaden är?
minna: vet du?
mamma:

ps. jag antar att man borde börja tvivla på sin personlighet när man får "badger song" rekommenderad på sitt youtube-account.. ds.

Labels:

1 Comments:

Anonymous Petter said...

"Badger song"! Hahahahahahhaha så illa! :)

Saturday, December 27, 2008 9:24:00 AM  

Post a Comment

<< Home