Wednesday, June 10, 2009

etsy

så, jag har nya saker uppe på etsy, som DU bör köpa! shit, det är snart ljust ute, tror jag såg en fladdermus flaxa förbi fönstret, jag måste sova, OCH DET ILLA KVICKT!!

ps. jag har skaffat en skitball etsy-sidebar som inte alls smälter in i min blogg-layout, som ni kan se här till höger>> ds.

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Yay! En uppdatering!

Thursday, June 11, 2009 5:10:00 AM  
Blogger Peter said...

what has happened to you.no photos since june!peter dorian on facebook-ptrdorian807@gmail.com

Thursday, September 17, 2009 8:19:00 AM  

Post a Comment

<< Home